تغییر زمان و یا مرکز آزمون iBT

 دستورالعمل تغییر زمان و یا مرکز آزمون iBT:
 هزینه تغییر زمان و یا مرکز آزمون iBT برابر با ۶۰ دلار می باشد و شما می توانید تا سه روز قبل از امتحان (بدون احتساب روز امتحان و روزی که در آن قرار دارید) زمان و یا مرکز آزمون ثبت نامی خود را تغییر دهید. پیش از هر چیز با ورود به اکانت iBT خود در وب سایت ETS.org  پس از جستجو در اکانت خود، تصمیمتان را در رابطه با تاریخ  و مرکز مورد نظر جهت ثبت نام آزمون iBT مشخص نمایید.

 

 

ثبت سفارش پرداخت هزینه ثبت نام آزمون ibt